กฎหมายใหม่สะเทือนผู้ปล่อยเช่า ห้ามเก็บค่าเช่าล่วงหน้าเกิน 1 เดือน

กฎหมายใหม่สะเทือนผู้ปล่อยเช่า ห้ามเก็บค่าเช่าล่วงหน้าเกิน 1 เดือน • 20 ก.พ. 2561 จากปัญหาที่มีประชาชนร้องเรียนว่าถูกผู้ประกอบธุรกิจหอพักเก็บค่าเช่าล่วงหน้าหลายเดือน และเก็บค่าน้ำค่าไฟในอัตราที่สูงกว่าความเป็นจริง ทางภาครัฐไม่ได้นิ่งนอนใจและต้องการให้ปัญหานี้ได้รับการดูแลให้เกิดความยุติธรรมในการใช้บริการเช่าหอพัก เพราะมีผลกระทบต่อประชาชนหลายกลุ่มทั้งนักศึกษา คนทำงาน และครอบครัวทั่วไป ล่าสุดราชกิจจานุเบกษาได้ออกประกาศควบคุมดูแลธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยทั่วประเทศไม่ให้เอาเปรียบผู้บริโภค โดยเตรียมประกาศใช้ในวันที่ 1 พฤษภาคมนี้ สาระสำคัญ ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศ เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561 ของสถานที่ที่จัดให้เช่าตั้งแต่ 5 หน่วยขึ้นไป ได้แก่ ห้องพัก บ้าน อาคารชุด อพาร์ตเม้นต์ หรืออื่นๆ แต่ไม่รวมถึงหอพักตามกฎหมายหอพัก และโรงแรมตามกฎหมายโรงแรม โดยมีสาระสำคัญดังนี้ – ผู้ประกอบธุรกิจต้องส่งใบแจ้งหนี้ตามรายการ ได้แก่ อัตราค่าเช่าอาคาร อัตราค่าสาธารณูปโภค อาทิ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ อัตราค่าใช้จ่ายในการบริการ อาทิ ค่าสูบน้ำ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) ให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนถึงกำหนดวันชำระค่าเช่าอาคาร โดยผู้เช่ามีสิทธิตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายดังกล่าว – เมื่อสัญญาเช่าอาคารสิ้นสุด ผู้ประกอบธุรกิจต้องคืนเงินประกันที่ได้รับจากผู้เช่าทันที … Continue reading กฎหมายใหม่สะเทือนผู้ปล่อยเช่า ห้ามเก็บค่าเช่าล่วงหน้าเกิน 1 เดือน