สุขุมวิท 101/1, BTS ปุณณวิถี พระโขนง กรุงเทพฯ 10260 ประเทศไทย

For Sale 4,000,000
Property Details

สุขุมวิท 101/1, BTS ปุณณวิถี พระโขนง กรุงเทพฯ 10260 ประเทศไทย

For Sale 4,000,000
Description

ขายคอนโด Whizdom Connect Sukhumvit ใกล้ รถไฟฟ้า BTS ปุณณวิถี

Condo - BTS ปุณณวิถี กรุงเทพฯ

ขายคอนโด แนวรถไฟฟ้า Whizdom Connect ขายคอนโด ติด bts ปุณณวิถี ขายคอนโด ใกล้ รถไฟฟ้า
ชั้น 8 ขนาด 30 ตรม. 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ในโครงการ True digital park

สถานที่ใกล้เคียง Whizdom Connect ขายคอนโด ติด bts ปุณณวิถี

 • bts ปุณณวิถี
 • Top supermarket
 • โลตัส อ่อนนุช
 • โรงเรียนนานาชาติ แองโกลสิงคโปร์

099 798 7916
LineID: @touchestate69
Email: TouchEstate@admin
FaceBook: @TouchAgent

#คอนโดติดบีทีเอส

Property Features
 • Condo
 • 1 bed
 • 1 bath
 • Built 2017
 • Air Conditioning
 • Pool
 • Alarm System
 • Open Parking Spaces
 • Dishwasher
 • Built In Robes
 • Gym
 • Balcony
 • Split System Aircon
TOUCH
099 798 7916

34 thoughts on “Whizdom Connect ขายคอนโด ติด bts ปุณณวิถี

 1. Hi there,

  We run an Instagram growth service, which increases your number of followers both safely and practically.

  – Guaranteed: We guarantee to gain you 400-1200+ followers per month.
  – Real, human followers: People follow you because they are interested in your business or niche.
  – Safe: All actions are made manually. We do not use any bots.

  The price is just $60 per month, and we can start immediately.

  If you are interested, and would like to see some of our previous work, let me know and we can discuss further.

  Kind Regards,
  Angela

 2. Hi,

  We’d like to introduce to you our explainer video service, which we feel can benefit your site kaideeproperty.net.

  Check out some of our existing videos here:
  https://www.youtube.com/watch?v=bWz-ELfJVEI
  https://www.youtube.com/watch?v=Y46aNG-Y3rM
  https://www.youtube.com/watch?v=hJCFX1AjHKk

  All of our videos are in a similar animated format as the above examples, and we have voice over artists with US/UK/Australian accents.
  We can also produce voice overs in languages other than English.

  They can show a solution to a problem or simply promote one of your products or services. They are concise, can be uploaded to video sites such as YouTube, and can be embedded into your website or featured on landing pages.

  Our prices start at $3499 and includes scriptwriting, concept art, storyboarding, professional voice over, music, and sound effects.

  If this is something you would like to discuss further, don’t hesitate to reply.

  Kind Regards,
  Katy

 3. Hi there,

  We are wondering if you’ve considered revamping your brand for your existing business, or whether you have plans to start a new business. Having a cohesive design throughout your website and social media accounts is more important than ever.

  Getting each item designed is expensive and requires a lot of effort and time – finding a designer for each item can cost thousands of dollars and takes weeks to complete.

  We offer an all-inclusive brand toolkit that allows you to upgrade your visuals to the next level. Our kit includes everything from a logo to color options, social media covers, business cards and even custom social media posts that implement the new design.

  We conceptualize and create a stunning and cohesive design that echoes through your social media, website and physical items.

  You can view an example of our work here: https://ibb.co/1dMqPSV

  If you’re interested, simply hit reply and we can discuss further.

  Kind Regards,
  Victoria

 4. Angela Ball

  Hi there,

  We run an Instagram growth service, which increases your number of followers both safely and practically.

  – Guaranteed: We guarantee to gain you 400-1200+ followers per month.
  – Real, human followers: People follow you because they are interested in your business or niche.
  – Safe: All actions are made manually. We do not use any bots.

  The price is just $60 per month, and we can start immediately.

  If you are interested, and would like to see some of our previous work, let me know and we can discuss further.

  Kind Regards,
  Angela

 5. Wait!

  Before you go to bed tonight, eat 1/2 teaspoon of THIS (before 10pm) and boost your metabolism by over 728%!

  Here it is: https://75f6dcxzjihxbw1z22uox20n52.hop.clickbank.net

  ==> 1/2 Teaspoon Boosts Metabolism By 728% (Slow Metabolism Loophole)

  Skeptical?

  I was too, but then I saw the shocking proof for myself.

  Within weeks folks have dropped an average of 25.3 lbs, waists have shrunk by 7.2 inches.

  See their incredible results for yourself.

  https://75f6dcxzjihxbw1z22uox20n52.hop.clickbank.net

  To your amazing health,
  Doyle Liston

 6. Hello kaideeproperty.net,

  We noticed you are only listed in 18 out of a possible 10k+ directories.

  You can view your ranking here: https://getlisted.directory/kaideeproperty.net?id=MTg=

  Gift your business this Christmas by submitting your website to 10K+ directories on getlisted.directory.
  Get more traffic, leads and sales by having your business rank high on search engines.

  Never has it been easier to promote your website.
  We’ve automated everything that we possibly could to make submitting your website a breeze.

  Visit us on https://getlisted.directory and get submitted 10k+ directories.

  We have a festive promotional offer for an All Inclusive, One-Time Fee Of $49!

 7. Wocaro is a ending its lead provider service at the end of the year.

  We have made all 365 million leads available for a once off fee of $15.

  You can view the samples here: https://wocaro.com/samples

  And go to our homepage to get instant access Wocaro.com

 8. Hi,
  Are you still in business?
  I found a few errors on your site.
  Would you like me to send over a screenshot of those errors?

  Regards
  Jacob
  (714) 500-7363

 9. Katy Trilly

  Hi,

  We’d like to introduce to you our explainer video service, which we feel can benefit your site kaideeproperty.net.

  Check out some of our existing videos here:
  https://www.youtube.com/watch?v=bWz-ELfJVEI
  https://www.youtube.com/watch?v=Y46aNG-Y3rM
  https://www.youtube.com/watch?v=hJCFX1AjHKk

  All of our videos are in a similar animated format as the above examples, and we have voice over artists with US/UK/Australian accents.
  We can also produce voice overs in languages other than English.

  They can show a solution to a problem or simply promote one of your products or services. They are concise, can be uploaded to video sites such as YouTube, and can be embedded into your website or featured on landing pages.

  Our prices are as follows depending on video length:
  Up to 1 minute = $239
  1-2 minutes = $339
  2-3 minutes = $439

  *All prices above are in USD and include a full script, voice-over and video.

  If this is something you would like to discuss further, don’t hesitate to reply.

  Kind Regards,
  Kate

 10. Hello, MegaLeadsTree.com is shutting down.

  We have made available all our leads in 145 countries at a one-time fee.

  Visit us on MegaLeadsTree.com.

 11. Hello,

  Are you struggling to find reliable leads for your business? Are you spending endless hours searching for contact information on multiple sites, only to come up empty-handed? If so, the hunt for lead generation ends here.

  Introducing GetLinkin.Com, the fastest way for sales and communication professionals to find B2B contact information. Extract & enrich leads from anywhere. Export LinkedIn search results then enrich them in no time with emails and phone numbers. Automatically send personalized cold emails to your lists of leads and generate new customers with ease. Plus, use our Real-Time search engine to find new leads, email verifier, email send and more.

  Don’t wait any longer – take advantage of this limited-time offer now to get started with GetLinkin.Com . With our guarantee, you’ll have everything you need to accelerate your outreach efforts and source the best B2B leads available today.

  Sincerely,
  Getlinkin Team
  https://getlinkin.com/

  If you wish to no longer receive emails from us you can Unsubscribe Here

 12. Hello, This is Tanu, a Certified copywriter and content writer. I have 14 years of experience in writing blogs, articles, e-commerce product descriptions, SEO content, website content, business service descriptions, newsletter content, content for brochures, Proofreading, Social Media Captions, and content for SOPs.
  My content has been ranked a lot of times on google. You will find my experience valuable for your business growth. I have also gone through your website kaideeproperty.net and I have written content for your industry.
  I charge USD 100 for 1000 words. Let me know if you have any requirements right now. Please send me an email at hirevanow1@gmail.com.

 13. Hi there,

  We run an Instagram growth service, which increases your number of followers both safely and practically.

  – Guaranteed: We guarantee to gain you 400-1200+ followers per month.
  – Real, human followers: People follow you because they are interested in your business or niche.
  – Safe: All actions are made manually. We do not use any bots.

  The price is just $60 (USD) per month, and we can start immediately.

  If you are interested, and would like to see some of our previous work, let me know and we can discuss further.

  Kind Regards,
  Megan

 14. Hi,

  We’d like to introduce to you our explainer video service, which we feel can benefit your site kaideeproperty.net.

  Check out some of our existing videos here:

  https://www.youtube.com/watch?v=zvGF7uRfH04
  https://www.youtube.com/watch?v=cZPsp217Iik
  https://www.youtube.com/watch?v=JHfnqS2zpU8

  All of our videos are in a similar animated format as the above examples, and we have voice over artists with US/UK/Australian accents.
  We can also produce voice overs in languages other than English.

  They can show a solution to a problem or simply promote one of your products or services. They are concise, can be uploaded to video sites such as YouTube, and can be embedded into your website or featured on landing pages.

  Our rates are as follows depending on video length:

  Up to 1 minute = $239
  1-2 minutes = $339
  2-3 minutes = $439

  *The above are in USD and include full script, voice-over and video.

  If this is something you would like to discuss further, don’t hesitate to reply.

  Kind Regards,
  Katie

 15. Hi,

  Are you ready to embark on an exciting journey into the world of cryptocurrency? We are thrilled to invite you to register for a free crypto wallet, where you can securely store and manage your digital assets.

  Here at Binance, we believe that cryptocurrency has the potential to revolutionize the way we transact, invest, and build wealth. Whether you’re a seasoned crypto enthusiast or just curious about this emerging technology, our free crypto wallet is the perfect starting point to explore the possibilities and take control of your financial future.

  Why should you register for our free crypto wallet?

  ► Secure and User-Friendly: Our wallet incorporates state-of-the-art security features to safeguard your digital assets. With a user-friendly interface, it’s easy to navigate, even if you’re new to the world of cryptocurrencies.

  ► Convenience: Enjoy instant access to your funds anytime, anywhere. Say goodbye to the limitations of traditional banking hours and complicated procedures. Our wallet is designed to simplify your crypto experience.

  ► Versatile Asset Support: Store and manage a wide range of cryptocurrencies in one place. Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, and many more are supported, ensuring you have the flexibility to diversify your portfolio.

  ► Peace of Mind: We prioritize the safety and security of your funds. Our wallet utilizes advanced encryption techniques, two-factor authentication, and cold storage to provide you with peace of mind and protect your assets from unauthorized access.

  ► Exclusive Benefits: As a registered user, you’ll gain access to exclusive benefits, including early access to new features, educational resources, and exclusive promotions. Stay ahead of the curve and maximize your crypto potential.

  Don’t miss out on this incredible opportunity to step into the world of cryptocurrencies. Register for your free crypto wallet today and take control of your financial destiny!

  Click the link below to create your free crypto wallet:
  Get Started here >>> https://bit.ly/cryptowalletreg

  * Limited Time $100 FREE BONUS for any new account that Completes Account Verification. (Expires on 15th June 2023)

  Join the millions of individuals who are already harnessing the power of cryptocurrencies. Secure your financial future with our free crypto wallet today!

  To your financial success

  Ronald D
  99 Manhatten Road, TX
  87845
  =====
  Click here to unsubscribe
  https://bit.ly/stop69

 16. Hi,
  Are you still in business?
  I found a few errors on your site.
  Would you like me to send over a screenshot of those errors?

  Regards
  Joe
  (714) 908-9255

 17. Hi there,

  We would like to introduce to you Robin A.I., the world’s first app that replaces your entire team with an AI assistant.

  Discover the game-changing capabilities here: https://rb.gy/ini9h

  – Robin A.I. replaces multiple apps and tools, streamlining your workflow and saving you time and money.
  – Instantly generate high-quality, human-like content tailored to any niche.
  – Turn any keyword into eye-catching designs that grab attention and enhance your visual presence.
  – Unlimited Traffic and Sales: Drive unlimited traffic and sales to any offer or link, maximizing your revenue potential.
  – Replace Multiple Roles: Robin A.I. eliminates the need for a designer, programmer, writer, and more, providing a comprehensive solution in one place.

  Will

 18. Hi there,

  We would like to introduce to you Robin A.I., the world’s first app that replaces your entire team with an AI assistant. This powerful tool generates human-like content, creates stunning designs, drives unlimited traffic, and more.

  Say goodbye to costly subscriptions and hello to an all-in-one solution. With zero upfront costs and a 30-day money-back guarantee, Robin A.I. empowers you to start your own AI-powered business and achieve unparalleled efficiency.

  Don’t miss this opportunity to revolutionize your workflow and boost your success.

  Discover the game-changing capabilities of Robin A.I. today: http://tiny.cc/robinai

  Catherine

  Unsubscribe: If you do not wish us to contact you again, let us know here: https://rb.gy/mgkbd

 19. Megan Atkinson

  Hi there,

  We run an Instagram growth service, which increases your number of followers both safely and practically.

  – We guarantee to gain you 400-1000+ followers per month.
  – People follow you because they are interested in you, increasing likes, comments and interaction.
  – All actions are made manually by our team. We do not use any ‘bots’.

  The price is just $60 (USD) per month, and we can start immediately.

  If you’d like to see some of our previous work, let me know, and we can discuss it further.

  Kind Regards,
  Megan

 20. Joe Celine

  Hi,
  Are you still in business?
  I found a few errors on your site.
  Would you like me to send over a screenshot of those errors?

  Regards
  Joe
  (714) 908-9255

 21. Joe Celine

  Hi,
  Are you still in business?
  I found a few errors on your site.
  Would you like me to send over a screenshot of those errors?

  Regards
  Joe
  (714) 908-9255

 22. Hi,

  Take back your time—increase conversions by an average of 14x.

  That’s what This AI can do for your Business or agency.

  This Revolutionary AI is a highly trained Artificial Intelligence that:

  – Generates your creatives
  – Uses proven design traits
  – Makes your life easier

  Plus: New Users get $500 worth of Google Ad Credits for FREE.

  Sign up today. Cancel anytime.

  Try 100% free for 7 days -> https://bit.ly/443h11a

  Cheers!

  Adam Smith
  78 Road St, NYC
  ===============
  Click here to Unsubscribe.
  https://forms.gle/PPk1PGMCJDU2EmX79

 23. Hi there,

  We run a Twitter growth service, which increases your number of followers both safely and practically.

  – Guaranteed: We guarantee to gain you 500-1000+ followers per month.
  – Real, human followers: People follow you because they are interested in your business or niche.
  – Safe: All actions are made manually. We do not use any bots.

  The price is just $60 (USD) per month, and we offer a free 7-day trial.

  We have a network of over 3.4 million followers, and have worked with Twitter since 2006.

  If you are interested, and would like to see some of our previous work, visit our website here and complete the form: https://rb.gy/c50jp

  Any queries, just complete the online form and we’ll get back to you.

  Not interested? Unsubscribe here and we won’t contact you again: https://rb.gy/mgkbd

  Kind Regards,
  Lucy

 24. Hi there

  I’ve been through your website, and if you’re wondering why more of your visitors aren’t turning into sales, I have the answer for you.

  Would you like a free report on this?

  Regards
  Joe
  (669) 206-0526

 25. Hi,

  I’ve just been on to kaideeproperty.net and thought this would suit you down to the ground.

  How would you like an AI assistant that can help you create high-quality videos, turn blogs into videos, and powered with a human-like voice-over?

  You can find out more here… https://shorturl.at/mnsOY

  Regards,
  Kurtis

 26. Hi,

  I’ve just been on to kaideeproperty.net and thought this would suit you down to the ground.

  How would you like an AI assistant that can help you create high-quality videos, turn blogs into videos, and powered with a human-like voice-over?

  Find out more here: https://shorturl.at/stANY

  VideoBlog Ai features:

  Turn any blog URL into stunning AI videos in less than 60 seconds
  Choose from built-in human-like voice artists for videos
  Get access to a vast pool of over 200+ million video clips and images
  Writes JVs & Android codes
  Turn tweets and PowerPoint presentations into engaging AI videos
  Start profiting by converting any blog article into a video podcast, reels and shorts

  Use the special discount code “VIDEOBLOGAI4” here: https://shorturl.at/stANY

  Regards,
  Glen

 27. Discover the SECRET AI HACK that drives millions of visitors with 30-sec AI FACE videos!

  Introducing ViralFaces AI – create attention-grabbing A.I. Face Videos effortlessly, gaining 10x more sales, followers, and engagement.

  Today Only $17.95

  Watch the quick demo here: https://shorturl.at/glq47

  Cyril

  Unsubscribe: If you do not wish us to contact you again, let us know here: https://rb.gy/mgkbd

 28. Joe Celine

  Hi there

  I’ve been through your website, and if you’re wondering why more of your visitors aren’t turning into sales, I have the answer for you.

  Would you like a free report on this?

  Regards
  Joe
  (669) 206-0526

 29. Hi there,

  We run an Instagram growth service, which increases your number of followers both safely and practically.

  – Guaranteed: We guarantee to gain you 400-1200+ followers per month.
  – Real, human followers: People follow you because they are interested in your business or niche.
  – Safe: All actions are made manually. We do not use any bots.

  The price is just $60 (USD) per month, and we can start immediately.

  If you are interested, and would like to see some of our previous work, let me know and we can discuss further.

  Kind Regards,
  Megan

 30. Hi,

  We’d like to introduce to you our explainer video service, which we feel can benefit your site kaideeproperty.net.

  Check out some of our existing videos here:
  https://www.youtube.com/watch?v=bWz-ELfJVEI
  https://www.youtube.com/watch?v=Y46aNG-Y3rM
  https://www.youtube.com/watch?v=hJCFX1AjHKk

  All of our videos are in a similar animated format as the above examples, and we have voice over artists with US/UK/Australian accents. We can also produce voice overs in languages other than English.

  They can show a solution to a problem or simply promote one of your products or services. They are concise, can be uploaded to video sites such as YouTube, and can be embedded into your website or featured on landing pages.

  Our prices are as follows depending on video length:
  Up to 1 minute = $259
  1-2 minutes = $379
  2-3 minutes = $489

  *All prices above are in USD and include a full script, voice-over and video.

  If this is something you would like to discuss further, don’t hesitate to reply.

  Kind Regards,
  Georgina

  If you are not interested, unsubscribe here: https://explainervideos4u.net/unsubscribe.php?d=kaideeproperty.net

 31. Frustrated with a Slow WordPress Site? ? Supercharge Your SEO Rankings/ Boost Your Speed Now with SpeedExpert – Leave Lag Behind! ? #WordPressOptimization , We will do WordPress speed optimization for google page speed insight. A fast wordpress site will improve your sales 3x. Click here for more infomation: https://speedexpert.co/l/

 32. Hi there,
  Monthly Seo Services – Professional/ Affordable Seo Services
  Hire the leading seo marketing company and get your website ranked on search engines. Are you looking to rank your website on search engines? Contact us now to get started – https://digitalpromax.co Today!

 33. Megan Atkinson

  Hi there,

  We run an Instagram growth service, which increases your number of followers both safely and practically.

  – We guarantee to gain you 400-1000+ followers per month.
  – People follow you because they are interested in you, increasing likes, comments and interaction.
  – All actions are made manually by our team. We do not use any ‘bots’.

  The price is just $60 (USD) per month, and we can start immediately.

  If you’d like to see some of our previous work, let me know, and we can discuss it further.

  Kind Regards,
  Megan

  To unsubscribe: https://removeme.click/unsubscribe.php?d=kaideeproperty.net

Comments are closed.