Property in brighton college bangkok

เศรษฐสิริกรุงเทพกรีฑา เลขที่ 138 ขายบ้าน พร้อมผู้เช่า

เศรษฐสิริ กรุงเทพกรีฑา เลขที่ 138 ขายบ้าน พร้อมผู้เช่า เหมาะเป็นการ ลงทุน อสังหาริมทรัพย์ ผลตอบแทน 5 เปอร์เซ็นต์ ขนาด 4 ห้องนอน ใกล้ โรงเรียนนานาชาติ ไบรตัน คอลเลจ กรุงเทพ, โรงเรียนนานาชาติ เวลลิงตัน, โรงพยาบาล สมิต

432
For Sale 12,500,000